44.1 44.1 estudi de gravació

SALA DE CONTROL

La sala de control, de 55 m² , disposa de llum natural i climatització. Tot el tractament acústic es fa amb difusors de la marca RPG. El fet que es tracti d’una nova construcció especialment dissenyada per ser estudi de gravació, ha donat com a resultat una sala amb unes condicions acústiques òptimes.

El monitoratge principal s'efectua amb uns Genelec1035A que combinats amb l’acústica excel·lent de l’estudi permeten obtenir un entorn del màxim nivell a l’hora de fer les mescles. Aquest estudi està completament equipat per mesclar en 5.1, tant per a cinema com per DVD musicals.

La taula de mescles és una Neve VR60 Legend amb flying faders, total recall i dinàmica per canal. El manteniment de la taula el fan periòdicament i directament per tècnics de Neve d’Anglaterra.

El sistema de gravació és un Protools HD3 Accel amb 32 entrades i 48 sortides, amb convertidors Apogee i Digidesign 96 I/0.

Tot l’equipament informàtic i altres aparells que puguin emetre algun tipus de soroll es troben situats en una sala de màquines independent fora de la sala de control.

També podem destacar un System 6000 de TC Electronic amb convertidors 24/96, Lexicon PCM 91, Millenia Media STT1, DBX 165A, TLAudio C1, etc.


MAPA WEB    FOTOGRAFIES    LOCALITZACIÓ    CONTACTE